Aïllant compost

  • Aïllant compost

    Aïllant compost

    Especificació Un aïllant compost, també anomenat dielèctric o no conductor, és un material que resisteix el flux de corrent elèctric. Aquest tipus de material de cautxú de silicona s’utilitza en peces d’equips elèctrics destinats a suportar o separar conductors elèctrics sense passar corrent per si mateix. El terme també s’utilitza més específicament per referir-se a suports aïllants que connecten cables de transmissió d’energia elèctrica a pals o pilones d’utilitat. Els aïllants compostos són menys costosos ...