Ynysydd Cyfansawdd

  • Ynysydd Cyfansawdd

    Ynysydd Cyfansawdd

    Manyleb Mae ynysydd cyfansawdd, a elwir hefyd yn dielectric neu nonconductor, yn ddeunydd sy'n gwrthsefyll llif cerrynt trydan. Defnyddir y math hwn o ddeunydd rwber silicon mewn rhannau o offer trydanol y bwriedir iddynt gynnal neu wahanu dargludyddion trydanol heb basio cerrynt trwyddo'i hun. Defnyddir y term hefyd yn fwy penodol i gyfeirio at gynheiliaid inswleiddio sy'n cysylltu gwifrau trosglwyddo pŵer trydan â pholion neu beilonau cyfleustodau. Mae ynysyddion cyfansawdd yn llai costus, ysgafn ...