Kompozitni izolator

  • Kompozitni izolator

    Kompozitni izolator

    Specifikacija Kompozitni izolator, koji se naziva i dielektrični ili neprovodnik, materijal je koji odolijeva protoku električne struje. Ova vrsta silikonskog gumenog materijala koristi se u dijelovima električne opreme koji su namijenjeni za podupiranje ili odvajanje električnih vodiča bez prolaska struje kroz sebe. Izraz se također koristi da se odnosi na izolacijske potpornike koji pričvršćuju električne žice za prijenos električne energije na korisne stupove ili stupove. Kompozitni izolatori su jeftiniji, lakši ...